Vragen aan Provincie over afsluiting Bosscheweg

0
78
Tanja van de Ven-Vogels, lid van Provinciale Staten CDA Brabant

De Provinciale Staten leden Coen Hendriks en Tanja van de Ven-Vogels hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant over ‘afsluiting Bosscheweg’ en voorgestelde maatregelen om de doorstroming van het verkeer te bevorderen op de weg tussen Beek en Donk en Gemert, de N615. De vragen zijn op initiatief en voordracht van het CDA Laarbeek tot stand gekomen om het provinciebestuur er op te wijzen dat het afsluiten van de Bosscheweg niet de enige optie is.