Vragen over gunning bouw Huiskamer Bakel

0
80

De VVD-fractie en de fractie Vogels stelden vragen aan B en W van Gemert-Bakel over de gunning van de bouw van de nieuwe Huiskamer van Bakel, de multifunctionele accommodatie. Die wordt mogelijk onderhands gegund aan Novel Bouw, eigenaar van de grond waar de Huiskamer moet komen. Ook zou Novel Bouw als eerste de kans krijgen om de grond aan te kopen die elders in Bakel vrijkomt na de bouw van de Huiskamer, die van sporthal De Beek en de hal van Musis Sacrum.