Vragen PvdA Laarbeek aan college

0
89

Volgens het Algemeen Dagblad worden veel zonneparken opgekocht door buitenlandse investeerders; van de 33 grootste zonneparken in Nederland zou 79 procent in buitenlandse handen zijn en zouden zo miljoenen euro’s aan subsidie en winst naar het buitenland verdwijnen. CDA-kamerlid Agnes Mulder bevroeg hierover minister Cora van Nieuwenhuizen. PvdA-raadslid Hans Strijbosch van stelde het college van de gemeente Laarbeek inmiddels schriftelijk de vraag of deze investeerders (op termijn) ook kleinere zonneparken, zoals die in Laarbeek in ontwikkeling zijn, kunnen opkopen.