Vragen van Helder Helmond over deelscooters

Politieke partij Helder Helmond heeft aan het college van burgemeester en Wethouders uit deze stad vragen gesteld naar aanleiding van de groene deelscooters. Klachten als foutief parkeren op openbaar en privé terrein met als gevolg dat inwoners geblokkeerd worden en de defecte scooters die lang aan de straat blijven staan wat vaak vernieling in de hand werkt. Go Sharing zou de toezeggingen niet naleven. Het gemeentebestuur blijft bij het bedrijf aandringen op handhaving. Er zijn 90 klachten binnen gekomen betreffende vernieling, foutparkeren of scooters die in het water liggen. B&W van Helmond geeft aan dat Go Sharing zelf verantwoordelijk is.