Vrijwilligers voor Taalhuis gevraagd

0
54
Foto door Wendy van Zyl via Pexels

Bibliotheek De Lage Beemden neemt de coördinatie van het Taalhuis in Gemert-Bakel voor haar rekening met de focus op beter leren lezen, schrijven, spreken én digitale vaardigheid. In Gemert-Bakel ligt het aantal mensen dat daar moeite mee heeft ruim boven het landelijk gemiddelde. Dáár wil het Taalhuis graag wat aan doen. Samen oefenen met taal, rekenen en digitale vaardigheden werkt het beste. Taalvrijwilligers zijn daarbij onmisbaar. Meer informatie of aanmelden kan bij Marieke van den Akker van de bibliotheek via [email protected] of bel (0492) 323245.