Vrijwilligerspenning voor Pieter van Hugten

0
29

Op vrijdag 21 augustus ontving Pieter van Hugten de Vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond bij gelegenheid van zijn afscheid als vrijwilliger bij Orthopedagogisch Onderwijsinstituut De Hilt. De heer Van Hugten startte in oktober 1982 als Technisch Assistent op De Hilt. In 2009 bereikte hij de pensioengerechtigde leeftijd. Tot augustus 2015 heeft hij doorgewerkt en is daarna met  pensioen gegaan. Vanaf zijn pensioen tot vorige maand zette hij zich als vrijwilliger in voor De Hilt. De onvermoeibare vrijwillige inzet gedurende vele jaren was aanleiding Van Hugten de Vrijwilligerspenning toe te kennen.