Vroegsignalering schulden

0
12

Leveranciers van nutsvoorzieningen (gas/water/licht), zorgverzekeraars en woningcorporaties zijn met ingang van 1 januari 2021 verplicht om bij de gemeente een melding te doen van betalingsachterstanden. De gemeente is verplicht om actie te ondernemen op alle signalen die zij krijgt. Daarnaast heeft de Laarbeekse raad het Regionaal beleidsplan schuldhulpverlening 2019 – 2022 en de lokale uitwerking hiervan vastgesteld. Hierin staat opgenomen dat de gemeente invulling gaat geven aan vroegsignalering.