Warm en droog: handen uit de mouwen

Het is al weken heel warm en droog. Het water in sloten en beken en de planten en dieren die daarin leven, lijden daar flink onder. Daarom werkt waterschap Aa en Maas met man en macht aan het bestrijden van de droogte. Dit doet het waterschap niet alleen, veel vrijwilligers helpen mee bijvoorbeeld door vissen te vangen en verplaatsen. Of door zuiniger om te gaan met water en regenwater langer vast te houden. Vele handen maken lichter werk en helpen droogte te bestrijden.