Water onttrekken mag weer

0
52

Per 29 december 2020 is het weer toegestaan om water te onttrekken uit beken en sloten in het gebied van Waterschap De Dommel. Het onttrekkingsverbod dat nog gold voor een deel van het Dommelgebied is opgeheven. Nooit eerder was een verbod op het gebruik van water uit beken en sloten zo lang van kracht. De opheffing van het verbod geldt voor het gehele gebied van De Dommel, met uitzondering van de inlaatgebieden Olen en Sonse Heide (Sonniuswijk), waar een permanent onttrekkingsverbod geldt.