Week van Laaggeletterdheid

0
52

In Helmond hebben 12.700 inwoners van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Die gemeente doet mee aan de landelijke Week van Lezen en Schrijven van 6 tot en met 12 september. Er zijn allerlei activiteiten: een high tea in het Taalcafé in de Bibliotheek, open taallessen bij het ROC, een gedichtenwandeling in de stad, aandacht voor taalvrijwilligers via de LEVgroep. Omroep DitisHelmond toont via interviews met professionals en voormalig laaggeletterden het belang van kunnen lezen, schrijven en digitaal vaardig zijn aan.