Weer naar school in Mariahout

Ook in Mariahout zijn maandag 24 augustus de scholen weer begonnen. Nadat de wegmarkering was aangepast, de nodige voorzieningen in de school waren getroffen en de ‘brigadiers’ hun stelling hadden ingenomen, konden de leerkrachten kinderen en ouders weer welkom heten.