Wegversmalling Boekelseweg

0
47

Begin 2020 zullen de bloembakken op de weg van Gemert naar Boekel worden vervangen door definitieve versmallingen. Deze zullen extra worden verlicht en bovendien zal worden aangegeven wie voorrang heeft. De bedoeling van de versmallingen is dat verkeer minder door de kern rijdt en van de rondweg gebruikmaakt. De maatregelen zijn onderdeel van de afspraken die zijn gemaakt met de provincie Noord-Brabant bij de aanleg van de Noord-Om. In de komende jaren worden de Boekelseweg, Vondellaan, Komweg en de St.-Annastraat heringericht. Bron: Omroep Centraal.