Wel zonnevelden, geen windturbines

0
45

Burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel hechten veel waarde aan de inbreng van de inwoners en kiezen ervoor om na de raadpleging één gebied rondom vliegbasis De Peel aan te wijzen als zoekgebied voor grootschalige zonnevelden en af te zien van zoekgebieden voor windmolens. Ze willen vasthouden aan het huidige beleid rondom kleinschalige lokale zonnevelden. De Nederlandse gemeenten hebben afgesproken regionale plannen te maken voor het besparen op energiegebruik, het opwekken van duurzame elektriciteit en het verwarmen van gebouwen met duurzame warmte. Bron: Gemeente Gemert-Bakel.