Werkzaamheden bij sluis 8 en 9

Momenteel worden er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd bij de sluis bij Brouwhuis in Helmond. In het voorjaar worden de versleten sluis 8 en 9 in de Zuid-Willemsvaart compleet vervangen. De autobrug daar gaat verdwijnen, daar komt een fietsbrug. Er is begonnen met het aanpassen van de kruising Veldbeemdweg/Rochadeweg. De nieuwe sluis 9 komt aan de noordkant van de bestaande, iets meer richting de stad. De nieuwe sluis 8 wordt juist iets zuidelijker geplaatst. De brug bij deze sluis blijft. Bron: ED.