Werkzaamheden optimalisatie peilbeheer

0
28
Nieuwe stuw

Waterschap Aa en Maas is gestart met werkzaamheden om het peilbeheer van de Goorloop en Snelle Loop te optimaliseren. Het projectgebied omvat het stroomgebied van de Snelle Loop, Peelse Loop en het noordelijke deel van de Goorloop en ligt in drie gemeenten: Laarbeek, Gemert-Bakel en Helmond. Om het peilbeheer te optimaliseren worden meerdere stuwen in de beek geplaatst of bestaande stuwen geautomatiseerd. Daardoor kan beter worden ingespeeld op veranderende waterpeilen als gevolg van (hevige) neerslag of de aanvoer van water.