Werkzaamheden rond Hagelkruis gestart

burst

Op donderdag 10 september is Zandenbouw gestart met de werkzaamheden rond het Hagelkruis in Aarle-Rixtel. Om die werkzaamheden te kunnen verrichten wordt het monumentale kruis tijdelijk verwijderd. Ter bescherming van Hagelkruis en het nieuwe hek komen er twee bomen en een bankje. Er wordt ook een informatiepaneel geplaatst. Het zandpad aan de Hoge Akkers is in najaar en winter nauwelijks te onderscheiden van de aanliggende agrarische percelen en niet goed begaanbaar voor recreanten. Om het pad te onderscheiden van de aangrenzende percelen komen er greppels.