Wet inburgering 2021

0
59

Met ingang van 1 januari 2022 treedt de Wet Inburgering 2021 in werking. Iedereen die vanaf 1 januari 2022 in Nederland een verblijfsstatus krijgt valt onder deze nieuwe wet. Voor de uitvoering van de nieuwe wet ontvangt de gemeente middelen vanuit het Rijk. Mensen die hun verblijfsstatus ontvangen vóór het eind van dit jaar vallen nog onder de huidige Wet Inburgering (2013). Deze groep, de ‘ondertussengroep’ genoemd, is nog zelf verantwoordelijk voor de vormgeving van hun inburgeringsproces.