Weverspark blijft ’s nachts dicht

Burgemeester Elly Blanksma deelt de gemeenteraad van Helmond bij raadsinformatiebrief mee dat sinds de tijdelijke afsluiting van het Weverspark – op 22 augustus jl. – de rust is teruggekeerd in de buurt. Vanwege dit positieve effect is besloten om per 1 oktober het Weverspark dagelijks af te blijven sluiten tussen 23:00 en 06:00 uur, voor een periode van twaalf maanden. Enkele buurtbewoners nemen het initiatief om het park ’s nachts af te sluiten en ’s ochtends weer te openen. Daarnaast helpen zij met het schoon, heel en veilig houden van het park.