Wijziging bestemming perceel nertsenbedrijf

0
72

Vanwege het verbod op pelsdierhouderij heeft de eigenaar van de nertsenhouderij aan de Peeleindseweg in Beek en Donk bij de gemeente Laarbeek een verzoek ingediend om de bestemming van het perceel te wijzigen naar een (niet-agrarisch) bedrijf in de vorm van een bedrijfsverzamelgebouw en voor statische opslag, met daarnaast een kinderdagverblijf. De ontwikkeling past volgens de gemeente onder voorwaarden binnen het gemeentelijke en provinciale beleid. Derhalve wil het college in principe medewerking verlenen aan het verzoek.