Wijziging bestemmingsplan Kloosterdreef

De gemeente Laarbeek meldt dat initiatiefnemers het huidige varkensbedrijf aan de Kloosterdreef in Aarle-Rixtel willen omvormen tot een locatie voor recreatie, toerisme en educatie. Hierbij blijft een beperkt aantal varkens aanwezig. Het bestemmingsplan heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Tegen het plan is een zienswijze ingediend door de provincie. De zienswijze geeft volgens de gemeente echter geen aanleiding het plan gewijzigd door de gemeenteraad te laten vaststellen. Het plan wordt de gemeenteraad derhalve ter vaststelling voorgelegd.