Wijzigingen mantelzorgwaardering

Gemeenten hebben de wettelijke verplichting om hun mantelzorgers te waarderen. In de gemeente Laarbeek bestaat deze waardering uit een cadeaubon met aanbiedingen van lokale ondernemers. Gebleken is dat de inschrijfprocedure op dit moment onvoldoende houvast biedt. Daarom worden enkele wijzigingen doorgevoerd.