Woltring leidt overgang naar LEV-groep

0
85

Stichting Vierbinden in Laarbeek stopt.Taken én mensen gaan over naar de LEVgroep en naar Stichting Dorpshuizen Laarbeek. Oud-directeur van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten Harry Woltring is door Laarbeek gevraagd dit alles in goede banen te leiden. Er is overeenstemming bereikt over de verdeling van het budget van ongeveer 8 ton. Er is een bestuur van zeven man in oprichting. De LEVgroep en de Stichting Dorpshuizen schrijven nu samen aan een inhoudelijk werkplan, dat in maart wordt gepresenteerd. Alle partijen gaan er vooralsnog vanuit dat de overgangsdatum van 1 april wordt gehaald. Bron: ED.