‘Wonen’ aandachtsveld Dorpsraad Lieshout

Claudia Jongerius

Dorpsraad Lieshout heeft diverse onderwerpen die haar aandacht hebben. Een van die aandachtsvelden is ‘Wonen’. Dit onderwerp zit in de portefeuille van Claudia Jongerius. Dorpsraad Lieshout wil graag een belangrijke rol spelen bij zaken als woningbehoefte, woningbouw en toewijzing van (huur)woningen. Enerzijds brengt zij de behoeftes in kaart en deelt die met de gemeente Laarbeek, anderzijds wil zij betrokken zijn bij de ontwikkelingen om zo de behoefte en het aanbod bij elkaar te kunnen brengen.