Wonen in bijgebouw Roeklaan mag niet meer

0
66

In Lieshout wordt een bijgebouw in de Roeklaan als woning gebruikt. Dat is in strijd met de regels in het bestemmingsplan. De eigenaar en huurder worden opgedragen om het in gebruik geven voor wonen/bewonen van het bijgebouw te staken. Als hieraan geen gehoor wordt gegeven is het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek van plan om een last onder dwangsom op te leggen. Voordat hiertoe wordt overgegaan worden de eigenaar en huurder in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken.