Zorg om het Dorp bespreekt toekomst

0
32

De organisatie ‘Zorg om het Dorp Mariahout’ roept iedereen op mee te denken over de toekomst van het dorp. Dinsdagavond 17 maart wil men deskundigen, ondernemers en bestuurders samenbrengen om elkaar te informeren en vragen te stellen. De gemeente komt uitleg geven over de toekomst van de natuur rondom Mariahout, over wonen, over mogelijke duurzame energieopwekking. Verdere onderwerpen: armoedebeleid, jeugdbeleid, vergrijzing et cetera. Het thema van de avond: ‘Toekomst van Mariahout, wonen en leven in balans’. Alle vergaarde informatie zal worden genoteerd en besproken tijdens de openbare jaarvergadering op maandag 6 april.