Zorgcentra: gaan bezoek en veiligheid samen?

0
45

Zorginstellingen in Zuidoost-Brabant kampen met een groot dilemma wat betreft het familiebezoek tijdens Kerstmis. Bezoek is welkom maar er moet voortdurend een afweging worden gemaakt tussen het welzijn van de cliënt en de familie enerzijds en de veiligheid van de bewoners, medewerkers en vrijwilligers anderzijds. Voor iedereen gelden de richtlijnen van de Rijksoverheid: maximaal twee óf drie bezoekers en alleen op de kamer of in een aparte ruimte in het verpleeghuis. Op bezoek gaan buitenshuis wordt sterk afgeraden. Bron: ED.